2011 oktoobris sai minust Koolielu algõpetuse aineekspert. Minu tööks on vaadata läbi õpetajate tehtud õppematerjale ja neid kinnitada või siis anda nõu nende parendamiseks. See nõuab endalt häid ainealaseid teadmisi, suurt kompetentsi autoriõiguste ja tehniliste lahenduste kohta. Olen seeläbi ka ise palju õppinud, sest õpetajatel on palju põnevaid ideid ja teostusi õppematerjalide näol, aga palju vajavad nad tehnilist juhendamist ning puudulikud on teadmised autoriõiguste kohta. Et paremini teisi pedagooge aidata, tuleb pidevalt ennastki arendada ja asjadele süsteemsemalt läheneda.