Juhend programmile Photo Story leiab Koolielu portaalist http://koolielu.ee/pg/tools/read/30606
Programmiga tutvusin konverentsil Göteburgis ja tutvustasin seda ka Eesti õpetajatele. Programm on lihtne ja selle abil saab teha fotodest lühifilmi koos audio ja tekstiga.
Näide laste tehtud filmist:
http://cid-d869a73926b6b883.office.live.com/self.aspx/.Public/Photo%20Story%20n%c3%a4ited/PhotoStory5aleyandra.wmv

Juhend veebipõhisele audiotöötlusprogrammi Aviary Audio Editory kasutamiseks leiab Koolielust
http://koolielu.ee/waramu/view/1-c13711b205add9c294360278a815e9d0e8d7b506