Olen kaastegev õppematerjalide väljatöötamisel kirjastustes Avita ja Maurus.
Augustis 2010 ilmus Põhiteadmised 1.klassile, mille väljatöötamisel eesti keele ja loodusõpetuse osas ma osalesin. Aastal 2012 ilmub sama kirjastuse juures ka Põhiteadmised 2.klassile, mille eesti keele ja loodusõpetuse osa autor ma olen.

Juulis 2011 ilmusid kirjastusest Maurus "Aabits" ja "Aabitsa töövihik". Nende autorid olime koos Kerttu Soansi Raivo Tihhanoviga.
2011 ilmus minu kokkupandud "Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile".
Soov on teha veebipõhiseid õppematerjale, mis täiendaksid või asendaksid tavapäraseid paberkandjal õpikut-töövihikut. Selles suunas olen juba ka tegutsemas: osalen eesti keele e-õppematerjali väljatöötamisel Tiigrihüppe SA juures.